EMS | Kermit | Ultraschall-Dental-Gerät | 1998

EMS | Kermit | ultrasonic dental device | 1998

 

EMS | Kermit | Handstück für Ultraschall-Dental-Gerät | 1998

EMS | Kermit | hand piece for ultrasonic dental device | 1998